För Asylsökande

Lagrum; Skollagen 29 kap 2§ och 3§.
Som asylsökande har du rätt att söka till gymnasieskola. För att kunna tas in på ett gymnasieprogram, som asylsökande, får du inte ha fyllt 18 år vid skolstart utan högst vara 17 år. Du ska också kunna uppvisa ett giltigt LMA-kort från Migrationsverket. Giltighetstiden måste vara över skolstartsdatumet (2018-08-23).
Alla asylsökande elever ska lämna en kopia av ett giltigt LMA-kort till sin studie- och yrkesvägledare för att kunna delta i den slutliga antagningen. LMA- kortet är en tillfällig handling som visar att innehavaren är asylsökande i Sverige, kortet utfärdas av Migrationsverket. LMA- kortet innehåller foto, personuppgifter, information om uppehållstillstånd samt dossiernummer och telefonnummer till handläggare på Migrationsverket. Kortets giltighetstid kan variera mellan tre, fyra och sex månader. 
 
LMA-kort (Lagen om mottagande av asylsökande)
När en person söker asyl i Sverige får hon/han ett kvitto på sin asylansökan. Några dagar senare får hon/han ett kort som kallas LMA-kort. Kortet ersätter kvittot. Kortet visar att personen är asylsökande och har rätt att vara i landet under väntetiden. Även om kortet har samma format och delvis samma innehåll som ett identitetskort (ID) så är det inget ID-kort. Det intygar enbart att personen är inskriven i Migrationsverket mottagningssystem under det namn som står på kortet.
Om du får ett uppehållstillstånd måste du vända dig till Skatteverket för att få ditt personnummer.
Om du som asylsökande får ett fullständigt personnummer innan slutantagningen är det av största vikt att detta meddelas till din Studie- och yrkesvägledare eller till Gymnasieantagningen.