Information om din ansökan

Senast den 1 februari, eller närmast efterföljande vardag om den första är en helgdag, gör du ditt gymnasieval via Dexter. Den exakta tidplanen hittar du här. Du som söker från grundskolan eller introduktionsprogrammet på gymnasiet får inloggningsuppgifter av din studie- och yrkesvägledare. Du som inte har möjlighet att göra din ansökan via webben kan istället ansökan göras på en blankett. Läs mer om hur du går tillväga under rubriken ”Hur ansöker jag”.

I början av april får du ett preliminärt besked av din studie- och yrkesvägledare, eller genom att logga in i Dexter, hur du ligger till för det program du sökt. Du har därefter, och fram till 1 maj, eller närmast efterföljande vardag eftersom första maj är en helgdag, möjlighet att göra ett omval i samråd med din studie- och yrkesvägledare. Kontakta din studie- och yrkesvägledare om du vill göra ett omval.  Gör du ett omval efter den ordinarie omvalsperiodens slut betraktas det som sent omval och antagning sker då i mån av plats under reservantagningen när alla elever som sökt i tid antagits. I början av juli kan du se din slutliga antagning genom att logga in i Dexter samt du ska även svara på ditt antagningsbesked. Från augusti och fram till cirka två veckor efter skolstart pågår reservantagning för dig som inte kommit in på ditt förstahandsval.

Kom ihåg att de preliminära siffrorna som presenteras i april utgår från höstterminsbetyget och mycket kan förändras till den slutliga antagningen som görs på ditt slutbetyg. Det är vanligt att meritvärdet för sökt program höjs något. (Preliminär = inte slutgiltig)

Har du frågor eller funderingar tar du i första hand kontakt med din studie- och yrkesvägledare eller maila till info@antagningjamtland.se