Antagningsstatistik

Statistik per skola vid preliminär antagning 2020-04-06.

Preliminär antagning görs på elevernas höstterminsbetyg och elev får veta hur hen preliminärt ligger till för sökt program. Den slutliga antagningen görs alltid på elevens slutbetyg och resultatet av den visas 2020-07-01

Dille Gård naturbruksgymnasium Fjällgymnasiet Hjalmar Strömerskolan Härjedalens Gymnasium Jämtlands Gymnasium Bispgården Jämtlands Gymnasium Bräcke Jämtlands Gymnasium Torsta Jämtlands Gymnasium Wången Jämtlands Gymnasium Åre Jämtlands Gymnasium Östersund Storsjögymnasiet Östersunds Gymnasium