Hur ansöker jag?

Det finns två sätt att söka till gymnasieskolan – via webben eller genom att fylla i en ansökningsblankett som skickas in via vanlig post. Ansökan ska alltid skickas till din hemkommun.

Ansökan via webben

Din ansökan gör du via webben i vårt system Dexter. Du kan logga in till sidan för gymnasie­valet här. Går du i årskurs nio eller på ett Introduktionsprogram får du inloggningsuppgifter av din studie- och yrkesvägledare direkt efter jullovet.

Har du gjort studieuppehåll eller liknande och inte tillhör någon skola kan du maila gymnasieantagningen för att få inloggningsuppgifter eller kontakta den studie- och yrkesvägledare du tidigare hade kontakt med.

Programutbud för hela Jämtlands län finns tillgängligt i Dexter. Du kan givetvis söka till vilken skola som helst i hela Sverige. Din studievägledare hjälper dig med ansökningskoder om så behövs.

Webbansökan måste du göra senast den 1 februari. När du gjort dina val så sparar du din ansökan och skriver ut en kvittens. Lämna den underskrivna kvittensen/ansökan till din studie- och yrkesvägledare som vidarebefordrar den till antagningskansliet.

Ansökan med blankett

Har du inte möjlighet att göra din ansökan via webben kan du använda ansökningsblanketten som finns här nedan. Lämna ansökan samt en kopia av ditt betyg till din studie- och yrkesvägledare eller skicka in den direkt till antagningskansliet i din hemkommun.

Du som är skriven i Jämtlands län skickar din ansökan till:

Gymnasieantagningen
Jämtlands Gymnasieförbund
831 82 Östersund

53 kBGymnasieansökan 15 KBGymnasieansökan-Fortsättningsblad

OBS! Sista ansökningsdag är 1 februari!

Är du skriven i en annan kommun utanför Jämtlands län är det din hemkommuns datum som gäller.

Omval eller ändringsval

Under april finns möjlighet, för den som behöver, att göra ett om- eller ändringsval. Kontakta i första hand din studie- och yrkesvägledare om du vill ändra din ansökan. Saknar du inloggning till Dexter kan du använda omvalsblanketten som finns här nedan. Lämna sedan blanketten till din studie- och yrkesvägledare eller skicka in den till:

Gymnasieantagningen
Jämtlands Gymnasieförbund
831 82 Östersund

Omval Ändringsval

OBS! Sista dag att göra ett om- eller ändringsval är 1 maj!

Ansökningar som inkommer efter omvalsperioden slut blir behandlade, sist av alla och i mån av plats, under reservantagningen i augusti.